Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ভিজিডি

ভিজিডি কর্মসূচীর উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ামত্ম ছক (ভিজিডি চক্র ১ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর/২০১৮ )

      ইউনিয়ন : ২নং বনযোগিছড়া,  উপজেলা : জুরাছড়ি, জেলা : রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা                                                                                                                                          পৃষ্ঠা-১

আবশ্যিক

ঐশিক

নং

আইডি নং

নাম

মাতার নাম

পিতার/স্বামী নাম

জন্ম তারিখ

জন্মস্থান

জাতীয়তা

জেন্ডার

ধর্ম

নাগরিকের পেশা

বর্তমান ঠিকানা

স্থায়ী ঠিকানা

যে নামে পরিচিত

রক্তের   গ্রুপ

শিÿাগত

যোগ্যতা

বৈবাহিত তথ্যাবলী

অসামর্থ্য

জাতি সত্ত্বা

প্রবাসী/  বাংলা দেশী  কিনা

বায়োমেট্রিক তথ্যাবলী

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

 

 

বাংলা

ইংরেজী

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.

১৯৯১৮৪১৪৭৭৬০০০২৫৭

অলকা চাকমা

Oloka chakma

 

স্বামী- অরম্নন বিকাশ ,,

২৩/৫/৮০

বহেরাছড়ি

বাংলাদেশী

মহিলা

বৌদ্ধ

গৃহিণী

বহেরাছড়ি

 

০ +

৫ম

বিবাহিত

 

চাকমা

বাংলাদেশী

 

২.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৫৮০

নিত্যা চাকমা

Nitya chakma

 

’’ প্রেম রঞ্জন চাকমা

২১/৮/৮২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৩.

৮৪৪৭৭৬১৯৮৮০০০৩২২

মিলুভী চাকমা

Miluvi chakma

 

’’ শেয়ালস্ন্যা চাকমা

২২/২/৭৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৪.

৮৪৪৭৭৬১৯৫৪০০১৬৯৬

মিলোবো চাকমা

Milebo chakma

 

’’ দয়া মনি চাকমা

২৭/৬/৮৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৫.

৮৪৪৭৭৬১৯৯৪০০০০৯৬

প্রীতি রাণী চাকমা

Priti rani chakma

 

’’ দিঘীন চাকমা

১০/২/৮৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৬.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৯৫৩

পিংরা চাকমা

Pingra chakma

 

’’ দুলাল চাকমা

২৮/১০/৮৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৭.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৯৫৬

কালাসোনা চাকমা

Kalasona chakma

 

পিতা- নান্টু চাকমা

২৩/২/৮৮

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৮.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৮৬০

রেনুকা চাকমা

Renuka chakma

 

স্বাঃ অমেন্টু চাকমা

২৫/২/৭৬

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৯.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৮২৩

অনিতা চাকমা

Onita chakma

 

’’ সুমন চাকমা

১২/১২/৮৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১০.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৮৮৬

বিনোতা চাকমা

Binota chakma

 

’’ যুদ্ধধন চাকমা

১৫/৪/৭৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১১.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮১৩

মহা রাণী চাকমা

Moharani chakma

 

’’ বিশেশ্বর চাকমা

২১/৭/৮৬

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১২.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮৩৪

বোধরাণী চাকমা

Bodhorani ,,

 

’’ লালন চন্দ্র চাকমা

২৫/১২/৮৬

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১৩.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৮৭৭

সামত্মনা চাকমা

Santona chakma

 

স্বামী- অরম্নন চাকমা

২৮/২/৮

বহেরাছড়ি

,,

,,

,,

,,

বহেরাছড়ি

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১৪.

৮৪২৮৭০৫১২৬৮৭৬

মমতা চাকমা

Momota chakma

 

’’ যুদ্ধ মনি চাকমা

১৬/১/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১৫.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮৮৪

কদম তলা চাকমা

Kodom tola ,,

 

’’ দেব চন্দ্র চাকমা

৮/৩/৮২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১৬.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৮০৫

দেবা নিতা চাকমা

Debanita chakma

 

 ’’ প্রীতি জীবন ,,

১৫/৮/৯০

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১৭.

১৯৮৫৮৪১৪৭৭৬০০০৩৪২

রাঙাবী চাকমা

Rangabi chakma

 

’’ শামত্মশীল চাকমা

১২/১/৮২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১৮.

১৯৯৮৪১৪৭৭৬০০৪৩২

সোনালিকা চাকমা

Sonalika chakma

 

’’ সুনীতি চাকমা

২/৪/৮৮

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১৯.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮৮২

বিশাখা চাকমা

Bishakha chakma

 

’’ রতন কুমার চাকমা

৭/৩/৯০

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

২০.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮০৪

সুচরিতা চাকমা

Sucharita chakma

 

’’ শামত্ম জীবন চাকমা

২৫/১১/৮৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

২১.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮৪৮

অনিতা চাকমা

Onita chakma

 

’’ রিটেন চাকমা

২২/৭/৮২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

২২.

৮৪১৫৮৬৭৪১৮৮৯১

ঝর্ণা চাকমা

Jhorna chakma

 

’’ সুরেন্দ্র চাকমা

৭/১/৯১

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

২৩.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮৬৮

লÿীদেবী চাকমা

Lokshidebi ,,

 

’’ দীন কুমার চাকমা

৩/১/৮২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

২৪.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮৫২

রিংকি চাকমা

Ringki chakma

 

’’ সেণহ কুমার চাকমা

৭/৬/৭৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

২৫.

৮৪১৪৭৫৭৪৮৮৮৫০

জেসি চাকমা

Jesi chakma

 

স্বামী- সুপম চাকমা

১৯/৭/৮৯

বহেরাছড়ি

,,

,,

,,

,,

বহেরাছড়ি

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

২৬.

১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬০০০০০২

কাজলা চাকমা

Kajla chakma

 

’’ মৃতঃ সুসময় চাকমা

৮/১/৭৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

২৭.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮৩৯

বিশাখা চাকমা

Bishakha chakma

 

’’  অন্ন প্রসাদ চাকমা

১০/২/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

২৮.

৮৪১৪৭৫৭৪৮৮৮৩৪

মিল্কী চাকমা

Milki chakma

 

’’ রাজেস চাকমা

৩/১২/৭২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

২৯.

১৯৯২৮৪৪৭৭৬০০৬১৫৩

পূন্য সোনা চাকমা

Punyo sona ,,

 

’’ বিনিময় চাকমা

৩/৮/৭৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৩০.

৮৪৪৭৭৬১৯৮৯০০৪৬০৪

ফুল রাণী চাকমা

Fulrani chakma

 

    ’’ বিকাশ বিজয় ,,

১৭/৬/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৩১.

১৯৯২৮৪৪৭৭৬০০৬৩৩৩

আরতি চাকমা

Aroty chakma

 

’’ ধন মুনি চাকমা

২১/৯/৯১

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৩২.

৮৪৪৭৭৬১৯৮৭০৪৫৭১০

শিখা চাকমা

Shika chakma

 

 ’’ প্রিয় কুমার চাকমা

১০/৬/৮৮

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৩৩.

১৯৮৯৮৪৪৭৭৬০০০৩৫০

পলি চাকমা

Poly chakma

 

’’ রিংকু চাকমা

১৫/৪/৭৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৩৪.

১৯৯০৮৪১৪৭৭৬০০০৩১৪

রিতা চাকমা

Rita chakma

 

’’ মিটুন চাকমা

১৪/১০/৭৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৩৫.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮০৫

সামেত্রী চাকমা

Sametry chakma

 

’’ কল্প রঞ্জন চাকমা

১৫/৬/৭৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৩৬.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪২৯৫

কাকলী চাকমা

Kakoly chakma

 

’’ আনন্দ চাকমা

১৪/২/৭৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৩৭.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪২২৮

সুচরিতা চাকমা

Sucharita chakma

 

স্বামী- ধন রতন ,,

২১/১০/৮৯

ধামাই পাড়া

,,

,,

,,

,,

ধামাই পাড়া

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৩৮.

৮৪১৪৭৫৭৪৮৬১১৪

রিতা চাকমা

Rita chakma

 

’’ শৈলেন চাকমা

১৮/৫/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৩৯.

৮৪১৪৭৫৭৪৮৮৭৭৬

সোনাবি চাকমা

Sonaly chakma

 

’’ বিদ্যুৎ চাকমা

২৯/২/৯৩

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

 

 

 

      ইউনিয়ন : ২নং বনযোগিছড়া,  উপজেলা : জুরাছড়ি, জেলা : রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা                                                                                                                                           পৃষ্ঠা-২

 

৪০.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭৫৫

রমলা চাকমা

Romola chakma

 

’’ রিপন চাকমা

১৪/৬/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৪১.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭৯১

লিসা চাকমা

Lisa chakma

 

’’ হিতো চাকমা

১৭/১/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৪২.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭০৭

রিপনা চাকমা

Ripona chakma

 

’’ গোল চোখা চাকমা

১২/৯/৮৬

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৪৩.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭৫২

কমলা চাকমা

Komola chakma

 

’’ নিহারম্ন চাকমা

১৩/৪/৯৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৪৪.

৮৪১২১৪৭২২৬৭৩০

লÿী রাণী চাকমা

Lokshi rani ,,

 

’’ সুনীল চাকমা

২৬/২/৭৫

বাংলাদেশী

মহিলা

বৌদ্ধ

গৃহিণী

 

০ +

৫ম

বিবাহিত

 

চাকমা

বাংলাদেশী

 

৪৫.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭৪১

রূপালী চাকমা

Rupaly chakma

 

’’ রম্নপেন চাকমা

১৪/৮/৯৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৪৬.

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭৮১

শর্মিষ্ঠা চাকমা

Shormishta ,,

 

’’ রম্নবেল চাকমা

৩/১/৮২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৪৭

১৯৯৩৮৪৪৭৭৬০০৬২৯৮

সবিনা চাকমা

Sobina chakma

 

’’ নতুন চন্দ্র চাকমা

১৬/৩/৭৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৪৮

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭২৪

বিনতি চাকমা

Binoti chakma

 

’’ শ্যামল চাকমা

৮/২/৯১

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৪৯

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭১৯

যমত্মসভা চাকমা

Jontrosova ,,

 

স্বামী- হেংত্যা চাকমা

৩০/৮/৮৮

ধামাই পাড়া।

,,

,,

,,

,,

ধামাই পাড়া।

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৫০

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭১৫

মিন্টি চাকমা

Minty chakma

 

’’ সুবাস বিজয় চাকমা

২/১/৭৬

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৫১

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭৩০

সোনালী চাকমা

Sonaly chakma

 

’’ পূর্ণ্য জয় চাকমা

১/১/৮৬

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৫২

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭৩৮

নিতুর মালা চাকমা

Niturmala chakma

 

’’ হেমমত্ম চাকমা

১৭/২/৮৩

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৫৩

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭৫৩

অম্বিকা চাকমা

Ombika chakma

 

’’ সত্য কুমার চাকমা

৫/১০/৮৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৫৪

৮৪০৩৫২২১৭৪৬৫

লিনা চাকমা

Lina chakma

 

’’ প্রিয় লাল চাকমা

১০/৩/৯১

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৫৫

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৬২৬

পিংকী চাকমা

Pingki chakma

 

’’ বাবুল চাকমা

২১/১২/৯১

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৫৬

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৬৪৪

রবিনা চাকমা

Robina chakma

 

’’ দিপায়ন চাকমা

৮/৭/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৫৭

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৬৭৪

চিমত্মাদেবী চাকমা

Chintadebi ,,

 

’’ বনবিহারী চাকমা

১০/২/৮০

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৫৮

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৬৩২

বুদ্ধ লতা চাকমা

Buddho lota ,,

 

’’ অমর বিকাশ চাকমা

৯/৪/৮৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৫৯

১৯৯০৮১৪১৪৭৭৬০০০৬১৩

চিক্কবী চাকমা

Chikkobi chakma

 

’’ অনুকৃতি চাকমা

৩/৪/৮৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৬০

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৬৮৮

অনঙ্গ রাণী চাকমা

Onongorani ,,

 

’’ মধু রঞ্জন চাকমা

১৬/৮/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৬১

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৬০৬

রূপালী চাকমা

Rupaly chakma

 

স্বামী- জিংকু চাকমা

৬/৪/৮৯

ধামাই পাড়া।

,,

,,

,,

,,

ধামাই পাড়া।

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৬২

৮৪১৪৭৭৬৪৯৬৬০৫

মিতা চাকমা

Mita chakma

 

’’ জুয়েল চাকমা

১৪/৫/৮৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৬৩

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৬৮২

চঞ্চলা চাকমা

Chonchola ,,

 

’’ মিঠুন চাকমা

২৩/৫/৮৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৬৪

৮৪১৪৭৭৬৪৯৯৬০৭

এন্টিলা চাকমা

Entila chakma

 

’’ বিকাশ চাকমা

১২/১০/৮৩

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৬৫

৮৪১৪৭৭৬৪৯৯৫৯১

সূর্য্য রেখা চাকমা

Surjyo rekha ,,

 

’’ হেমমত্ম লাল চাকমা

১৪/৫/৭৩

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৬৬

৮৪১৪৭৭৬৪৯৯৩৭৬

প্রিয় লÿী চাকমা

Priolokshi ,,

 

’’ পেদা চাকমা

১২/৭/৮৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৬৭

৮৪১৪৭৭৬৪৯৯৫৮৪

হেলী চাকমা

Hely chakma

 

’’ সুনীতি চাকমা

১৬/৫/৮৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৬৮

৮৪৪৭৭৬১৯৯৫০৭৫৪

নিয়তি চাকমা

Niyoti chakma

 

’’ শরৎ চন্দ্র চাকমা

১৭/৫/৭৮

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৬৯

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৫০১

কল্পনা চাকমা

Kolpona chakma

 

’’ লÿী মনি চাকমা

১২/৫/৯০

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৭০

১৯৯১৮৪১৪৭৭৬০০০০২৪

সুমিত্রা চাকমা

Sumitra chakma

 

’’ নিরেন্দ্র চাকমা

৫/৭/৮৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৭১

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৪৮০

বাসকি চাকমা

Basoki chakma

 

’’ প্রমোদ কামিত্ম চাকমা

১২/৬/৮৬

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৭২

৮৪৪৭৭৬১৯৮৮০০৩১৯৮

ফুদিক্কো চাকমা

Fudikko chakma

 

’’ দয়া লাল চাকমা

২১/৬/৯৩

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৭৩

৮৪৪৭৭৬১৯৫৪০০১৭৯১

অরম্ননা চাকমা

Oruna chakma

 

স্বামী- বুদ্ধ কুমার ,,

২৭/১০/৮৪

কাংড়াছড়ি।

,,

,,

,,

,,

কাংড়াছড়ি।

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৭৪

৮৪৪৭৭৬১৯৯৪০০০৪২৬

রবি মালা চাকমা

Robimala chakma

 

’’ দন্দি রাজ চাকমা

১৩/৯/৮৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৭৫

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩২৫৪

সুগরিকা চাকমা

Sugorika chakma

 

’’ সুবল কামিত্ম চাকমা

১৯/১১/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৭৬

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৯০৭

তিলোত্তমা চাকমা

Tilottoma chakma

 

’’ বিন্দ চাকমা

১৭/১২/৮৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৭৭

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৯৬০

রঙ্গদেবী চাকমা

Rongodebi ,,

 

’’ প্রিমল চাকমা

২৩/৮/৮১

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৭৮

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৯২৯

কনিষ্ঠা চাকমা

Konishta chakma

 

’’ শুভ রতন চাকমা

২৭/১০/৯০

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৭৯

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৯৮৯

বৃষ্টি চাকমা

Brishty chakma

 

’’ পলাশ চাকমা

১৩/৬/৮২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৮০

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪০১৩

মলিস্নকা চাকমা

Mollika chakma

 

’’ ধনেশ্বর চাকমা

২৬/৬/৭৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৮১

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪০৩৪

মঞ্জুলিকা চাকমা

Monjulika ,,

 

’’ লÿী রাজ চাকমা

১৯/৩/৮৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৮২

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৮০৬

বিনতা চাকমা

Binota chakma

 

’’ সুবর্ণ বিহার চাকমা

২৫/১/৭৬

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৮৩

৮৪২৮৭০৫১২৬১৭৬

মায়াদেবী চাকমা

Mayadebi chakma

 

’’ বিপস্নব চাকমা

১০/১২/৭৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

 

 

 

        ইউনিয়ন : ২নং বনযোগিছড়া,  উপজেলা : জুরাছড়ি, জেলা : রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা                                                                                                                                          পৃষ্ঠা-৩

 

 

৮৪

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪১০১

শামিত্ম রাণী চাকমা

Shanty rani ,,

 

’’ বিনয় কুমার চাকমা

১৫/৪/৭৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৮৫

৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৮৮৫

রূপা নন্দা চাকমা

Rupa nonda ,,

 

স্বামী- বিপিন চন্দ্র ,,

২৪/৭/৮২

কাংড়াছড়ি।

,,

,,

,,

,,

কাংড়াছড়ি।

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৮৬

১৯৮৫৮৪১৪৭৭৬০০০০০২

উজ্জলা চাকমা

Ujjol chakma

 

’’ বিতারণ চাকমা

২৫/১২/৮৬

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৮৭

১৯৯৮৪১৪৭৭৬০০০০১৮

মধুমিতা চাকমা

Modhumita ,,

 

’’ প্রেম কুমার চাকমা

৮/১২/৮

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৮৮

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪০৮২

সোনাবী চাকমা

Sonaby chakma

 

’’ বিনয় কামিত্ম চাকমা

৬/১/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৮৯

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪১০৪

জোশি চাকমা

Joshi chakma

 

’’ পলস্নব চাকমা

৮/৩/৮২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৯০

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪১৪৪

মিনতি চাকমা

Minoti chakma

 

’’ বাক্যা চাকমা

৫/১/৯০

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৯১

৮৪১৫৮৬৭৪১৮১৯১

মেয়েবী  চাকমা

Meyeby chakma

 

’’ মৃতঃ কানুংগো ,,

১২/১০/৮২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৯২

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪১৬৮

জাহানারা চাকমা

Jahanara chakma

 

’’ ত্রিলোচন চাকমা

২৭/৪/৮৮

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৯৩

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪১৫২

রিনা চাকমা

Rina chakma

 

’’ প্রিয় শামিত্ম চাকমা

২৭/৩/৯৩

বনযোগীছড়া

,,

,,

,,

,,

বনযোগীছড়া

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৯৪

৮৪১৪৭৫৭৪৮৮২৫০

জ্যোসণা চাকমা

Jyosna chakma

 

’’ রতন কুমার চাকমা

২৫/১/৮৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৯৫

১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬০০০০০২

নিরলা চাকমা

Nirola chakma

 

’’ কমুদ বরণ চাকমা

১২/১/৮২

 

 

 

,,

 

 

 

 

 

 

 

 

৯৬

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪২৩৩

এপি চাকমা

Epi chakma

 

’’ অং মং রাখাইন

৩/১১/৮৭

বাংলাদেশী

মহিলা

বৌদ্ধ

গৃহিণী

 

০ +

৫ম

বিবাহিত

 

চাকমা

বাংলাদেশী

 

৯৭

৮৪১৪৭৫৭৪৮৮১৩৬

অনিতা চাকমা

Onita chakma

 

স্বামী- জ্ঞান রতন ,,

৮/৩/৭৭

বনযোগীছড়া

,,

,,

,,

,,

বনযোগীছড়া

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৯৮

১৯৯২৮৪৪৭৭৬০০৬৩৫৫

লিপি চাকমা

Lipi chakma

 

’’ সুপন চাকমা

২২/১১/৭৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

৯৯

৮৪৪৭৭৬১৯৮৯০০৪৬৭৭

কাঞ্চনা চাকমা

Kanchona chakma

 

’’ বীর কামিত্ম চাকমা

৯/২/৮১

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১০০

১৯৯২৮৪৪৭৭৬০০৬৩৫৮

রোহিনী চাকমা

Rohini chakma

 

’’ বিষ্ণু কুমার চাকমা

২২/১১/৭৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১০১

৮৪৪৭৭৬১৯৮৭০৪০৬০

অঞ্জলা চাকমা

Onjola chakma

 

’’ সুগ্রীব চাকমা

১৫/১০/৮৭

বনযোগীছড়া

,,

,,

,,

,,

বনযোগীছড়া

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১০২

১৯৮৯৮৪৪৭৭৬০০০৭০৭

লালভী চাকমা

Lalvy chakma

 

পিতা- মৃনাল কামিত্ম ,,

১০/১২/৮০

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১০৩

১৯৯০৮৪১৪৭৭৬০০০০১০

সূচী রাণী চাকমা

Suchi rani chakma

 

স্বামী- সমিরণ চাকমা

২/১১/৮৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১০৪

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪১৮৫

পলিনা চাকমা

Polina chakma

 

’’ সমির কামিত্ম চাকমা

২৫/৩/৭৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১০৫

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪১৯৫

বিনতি চাকমা

Binoty chakma

 

’’ শুভাশীষ চাকমা

১০/৮/৭৯

বনযোগীছড়া

,,

,,

,,

,,

বনযোগীছড়া

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১০৬

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪২৬৮

ত্রিবিতা চাকমা

Tribita chakma

 

পিতা- ফুলেশ্বর চাকমা

২৫/১০/৮৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১০৭

৮৪১৪৭৫৭৪৮৭১১৪

বিউটি চাকমা

Beauty chakma

 

’’  ভূবন জয় চাকমা

১/১২/৮৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১০৮

৮৪১৪৭৫৭৪৮৮১১৬

মমতা চাকমা

Momota chakma

 

’’ যামিনী মোহন ,,

৩/৯/৮২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১০৯

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪১৫৫

কেপি দেওয়ান

Kepi Dewan

 

স্বামী- রিপেন দেওয়ান

৭/১/৮৭

বনযোগীছড়া

,,

,,

,,

,,

বনযোগীছড়া

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১১০

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৫৯৬

সুমিতা চাকমা

Sumita chakma

 

পিতা- শ্যামল চাকমা

১৩/৯/৮৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১১১

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৪৫৭

করম্ননা দেবী চাকমা

Koruna debi ,,

 

স্বাঃ- সসীম চাকমা

২০/১/৮৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১১২

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৪৫২

রম্নম্পা রাণী দাশ

Rumpa rani dash

 

পিতা- মিলন দাশ

১৭/১/৮৭

,,

,,

হিন্দু

,,

 

 

 

,,

 

হিন্দু

,,

 

১১৩

৮৪১২১৪৭২২৬০৩৫

মলিস্নকা চাকমা

Mollika chakma

 

স্বাঃ-সমর কামিত্মচাকমা

৭/৪/৮৪

,,

,,

বৌদ্ধ

,,

 

 

 

,,

 

চাকমা

,,

 

১১৪

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৪৪০

অঞ্জনা চাকমা

Onjona chakma

 

’’ অশ্বিনী কুমার ,,

২৮/৫/৯১

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১১৫

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৫৮১

মায়া দেবী চাকমা

Mayadebi chakma

 

’’ মৃতঃ সুহৃদয় চাকমা

৩/১/৮২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১১৬

১৯৯৩৮৪৪৭৭৬০০৬৩২৪

মায়া রাণী চাকমা

Mayarani chakma

 

’’ সুরেন বিকাশ চাকমা

৭/৬/৭৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১১৭

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৪৩৪

রিতা চাকমা

Rita chakma

 

’’মধু মিলন চাকমা

১৯/৭/৮৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১১৮

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৫৭৯

রম্নপা চাকমা

Rupa chakma

 

’’ অরম্নন চাকমা

৮/১/৭৭

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১১৯

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৪৫৫

বিনতা চাকমা

Binota chakma

 

’’ সুরেন কামিত্ম চাকমা

১০/২/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১২০

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৪৩০

লÿী দেবী চাকমা

Lokshi debi ,,

 

পিতা- মহারাজ চাকমা

৩/১২/৭২

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১২১

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৪৪৮

সুভদ্রা চাকমা

Suvodra chakma

 

স্বামী- জুয়েল চাকমা

১৯/৮/৭৭

বনযোগীছড়া

,,

,,

,,

,,

বনযোগীছড়া

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১২২

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৪৫৩

নিরপুদি চাকমা

Niropudi chakma

 

’’ দয়াধন চাকমা

১৭/৬/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১২৩

৮৪০৩৫২২১৭৭৬১

লÿী মায়া চাকমা

Lokshi maya ,,

 

’’ দয়াল কামিত্ম চাকমা

২১/৯/৯১

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১২৪

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৪২০

কালাবী চাকমা

Kalabi chakma

 

’’ মরতছ্ চাকমা

১০/৬/৮৮

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১২৫

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৩৪৪

ববিতা চাকমা

Bobita chakma

 

’’ সুবল চন্দ্র চাকমা

১৫/৪/৭৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

 

 

 

       ইউনিয়ন : ২নং বনযোগিছড়া,  উপজেলা : জুরাছড়ি, জেলা : রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা                                                                                                                                           পৃষ্ঠা-৪

 

১২৬

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৩৭৮

ললিতা চাকমা

Lolita chakma

 

’’ নতুন জয় চাকমা

১৪/১০/৭৯

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১২৭

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৫৭০

আয়শা চাকমা

Aysha chakma

 

’’ রম্নপেন্দু চাকমা

১৫/২/৭৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১২৮

১৯৯০৮১৪১৪৭৭৬০০০০১২

শোভা রাণী চাকমা

Shova rani ,,

 

’’ নমেন্টু চাকমা

১১/৪/৭৫

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১২৯

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৫৮৮

পূন্যলÿী চাকমা

Punyolokshi ,,

 

’’ প্রীতিময় চাকমা

২১/১০/৮৪

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১৩০

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৪০৬

নমিতা দেওয়ান

Nomita Dewan

 

’’ ধন কুমার দেওয়ান

১৮/৫/৮৬

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১৩১

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৬০৫

সবিতা চাকমা

Sobita chakma

 

’’ কংলা মারমা

১/২/৯৩

,,

,,

,,

,,

 

 

 

,,

 

,,

,,

 

১৩২

৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৩৭৬

সঞ্চিতা চাকমা

Sonchita chakma

 

’’ রিটেন চাকমা

১৪/৬/৮৪