Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতা

‘‘ছক’’

জেলার নামঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলাঃ জুরাছড়ি।

বয়স্কভাতা                      ইউনিয়ন: বনযোগীছড়া

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার/ম্বামীর নাম

বয়স

ভাতা পরিশোধ বহি নং

ব্যাংক হিসাব নং

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

সর্বশেষ ভাতা পরিশোধের তারিখ

1.

তিতেন্দ্র চাকমা

মেয়েরাম চাকমা

85

173

B-67

ধামাইপাড়া

25/06/12

2.

কামত্ম মনি চাকমা

পরক ধন চাকমা

73

174

B-65

ধামাইপাড়া

25/06/12

3.

তীতেন্দ্র চাকমা

চন্দ্র মোহন চাকমা

70

176

B-73

বহেরাছড়ি

25/06/12

4.

মক্ক্যা চাকমা

তরনী চাকমা

40

177

B-664

বেকাবেক্যা

25/06/12

5.

কুঞ্জলতা চাকমা

ম্বামী রেঙা চাকমা

75

179

B-68

বালিশ পাড়া

25/06/12

6.

নন্দী মালা চাকমা

ম্বামী  নিবুল চন্দ্র চাকমা

66

180

B-737

বাশিল পাড়া

25/06/12

7.

নিরলা চাকমা

ম্বামী সুর্যজিত চাকমা

75

181

B-696

নতুন পাড়া

25/06/12

8.

শামিত্মলতা চাকমা

প্রহর চান চাকমা

72

182

B-70

বহেরাছড়ি

25/06/12

9.

খগেন্দ্র চাকমা

শংক রাম চাকমা

73

183

B-185

ধামাইপাড়া

25/06/12

10.

আনন্দ প্রিয় চাকমা

চিত্ত রঞ্জন চাকমা

66

184

B-187

ধামাইপাড়া

25/06/12

11.

সুদন্যা চাকমা

গদারাম চাকমা

90

185

B-194

ধামাইপাড়া

25/06/12

12.

অনুদাস চাকমা

হাত্যা চাকমা

72

186

B-190

ধামাইপাড়া

25/06/12

13.

রজনী চাকমা

দিব চরন চাকমা

92

187

B-182

বামে পানছড়ি

25/06/12

14.

দিনমুখী চাকমা

ম্বামী ধনী চরন চাকমা

72

188

B-172

ধামাইপাড়া

25/06/12

15.

চিমত্মা হরন চাকমা

খগেন্দ্র চাকমা

75

190

B-07

ধামাইপাড়া

25/06/12

16.

বীরজা চাকমা

ম্বামী কালা চান চাকমা

66

191

B-167

ধামাইপাড়া

25/06/12

17.

সুধাদীনি চাকমা

ম্বামী কৃত ব্রহ্মা চাকমা

77

192

B-171

ধামাইপাড়া

25/06/12

18.

বাবন্যা চাকমা

মৃত সুবিলাশ চাকমা

80

261(2)

B-841

লেবার পাড়া

25/06/12

19.

তেজেন্দ্র চাকমা

অভিরথ চাকমা

66

194

B-536

কাঙরাছড়ি

25/06/12

20.

নন্দ জবা চাকমা

জয় চাকমা

76

195

B-542

কাঙরাছড়ি

25/06/12

21.

অশ্বতমা চাকমা

মৃত তনু মোহন চাকমা

66

196

B-546

চিত্তিমাছড়া

25/06/12

22.

দয়ালতা চাকমা (গুরিমিলা)

হলেন্দ্র চাকমা

72

198

B-363

চিত্তিমাছড়া

25/06/12

23.

তারকা চাকমা

ম্বামী জয়মত্ম চাকমা

76

199

B-547

কাঙরাছড়ি

25/06/12

24.

পদ্ম পুদি চাকমা

ম্বামী চিগন্যা চাকমা

80

200

B-177

চিত্তিমাছড়া

25/06/12

25.

রমনী মোহন চাকমা

দ্রোন কুমার চাকমা

72

201

B-116

কতরখাইয়া

25/06/12

26.

রাম কুমার চাকমা

কিনা চান চাকমা

70

203

B-118

কতরখাইয়া

25/06/12

27.

কালেন্দ্র চাকমা

লক্ষণ চাকমা

65

204

B-107

কতরখাইয়া

25/06/12

28.

উদয় চান চাকমা

ইন্দ্রজয় চাকমা

79

205

B-106

হেডম্যান পাড়া

25/06/12

29.

ঘর পুজনী চাকমা

ম্বামী কেতু চাকমা

85

206

B-122

কতরখাইয়া

25/06/12

30.

বান্দরী চাকমা (বান্যাবী)

ম্বামী সত্যেন্দ্র চাকমা

67

208

B-112

কতরখাইয়া

25/06/12

31.

বাদনী চাকমা

ম্বামী শোভাধন চাকমা

85

209

B-119

হেডম্যান পাড়া

25/06/12

32.

পারুলতা চাকমা

ম্বামী লক্ষণ চাকমা

82

210

B-99

কতরখাইয়া

25/06/12

33.

যুগেন্দ্র চাকমা

পুন্য মোহন চাকমা

65

213

B-97

ঢেবাছড়ি

25/06/12

34.

হলধর চাকমা

জ্ঞানেন্দু চাকমা হিমাংশু চাকমা

71

214

B-95

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

35.

পুন্য লক্ষী চাকমা

ম্বামী

70

216

B-79

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

36.

কালাবী চাকমা

ম্বামী অক্ষয় চাকমা

69

218

B-770

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

37.

দুমালা চাকমা (ধনমালা)

ম্বামী জ্ঞানেন্দ্র চাকমা

87

219

B-76

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

38.

সুরমালা চাকমা

ম্বামী চন্দ্র চাকমা

84

220

B-82

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

39.

সমীরন চাকমা

অভিজিৎ চাকমা

68

221

B-137

শুকরছড়ি

25/06/12

40.

পিতাম্বর চাকমা

কালা চান চাকমা

67

223

B-130

শুকনাছড়ি

25/06/12

41.

আদুরা চাকমা

শুক্রসেন চাকমা

73

224

B-126

শুকনাছড়ি

25/06/12

42.

সত্যবান চাকমা

শুক্রসেন চাকমা

70

225

B-125

শুকনাছড়ি

25/06/12

43.

চন্দ্রবানু চাকমা

ম্বামী সুরেন্দ্র চাকমা

87

226

B-134

শুকনাছড়ি

25/06/12

44.

সরলতা চাকমা

ম্বামী রাজ চন্দ্র চাকমা

81

227

B-123

শুকনাছড়ি

25/06/12

45.

কান্যাবী চাকমা

ম্বামী বিজয় চন্দ্র চাকমা

86

228

B-131

শুকনাছড়ি

25/06/12

46.

সুরজয় মুগী চাকমা

ম্বামী দৈন্য চন্দ্র চাকমা

94

230

B-362

শুকনাছড়ি

25/06/12

47.

নিশি মোহন চাকমা

থেরা চাকমা

77

232

B-339

চকপতিঘাট

25/06/12

48.

অশ্বিনী কুমার চাকমা

কিনাধন চাকমা

81

233

B-347

চকপতিঘাট

25/06/12

49.

মজাগালা চাকমা

কালেন্দুর চাকমা

94

235

B-338

চকপতিঘাট

25/06/12

50.

চন্দ্রপ্রভা চাকমা

ম্বামী জগৎ মোহন চাকমা

75

237

B-342

চকপতিঘাট

25/06/12

51.

শচীন্দ্র চাকমা

মনা চাকমা

74

241

B-346

চকপতিঘাট

25/06/12

52.

দেব মোহন চাকমা

বিমল চন্দ্র চাকমা

70

242

B-296

চকপতিঘাট

25/06/12

53.

ধনুবীর চাকমা

মৃত পৃথিরাজ চাকমা

65

238

B-604

নতুন পাড়া

25/06/12

54.

স্নেহ কুমার চাকমা

কিনা মোহন চাকমা

87

243

B-297

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

55.

তরঙ্গলতা চাকমা

ম্বামী তরনী চাকমা

73

247

B-349

চকপতিঘাট

25/06/12

56.

ঘিলু চাকমা

ম্বামী লাল কমল চাকমা

70

248

B-292

চকপতিঘাট

25/06/12

57.

সুরদিনী চাকমা

ম্বামী শামিত্মময় চাকমা

72

249

B-300

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

58.

কালা রঞ্জন চাকমা

বিনোদ রঞ্জন চাকমা

67

251

B-272

বামে চুমাচুমি

25/06/12

59.

ফুলেশ্বর চাকমা

ধনুধর চাকমা

75

252

B-283

বামে চুমাচুমি

25/06/12

60.

ব্রজ লাল চাকমা

মৃত হরি কুমার চাকমা

75

254

B-277

বামে চুমাচুমি

25/06/12

61.

হরি কুমার চাকমা

মৃত সুর্য মোহন চাকমা

83

253

B-270

বামে চুমাচুমি

25/06/12

62.

অমূল্য বালা চাকমা

ম্বামী বিনোদ বিহারী চাকমা

68

256

B-284

বামে চুমাচুমি

25/06/12

63.

মিলেবো চাকমা

ম্বামী হরি কুমার চাকমা

72

257

B-274

বামে চুমাচুমি

25/06/12

64.

হেঙদী চাকমা

ম্বামী পূর্ণ মোহন চাকমা

72

258

B-352

নতুন পাড়া

25/06/12

65.

পূণ্যলতা চাকমা

ম্বামী পূন্য মোহন চাকমা

75

260

B-288

বামে চুমাচুমি

25/06/12

66.

কামেনী কুমার চাকমা

কান্দারা চাকমা

76

261

B-174

কাংড়াছড়ি

25/06/12

67.

ধর্ম মনি চাকমা

মৃত নলেন চাকমা

67

262

B-768

কাংড়াছড়ি

25/06/12

68.

মুক্তমালা চাকমা

ম্বামী লক্ষী মোহন চাকমা

72

259

B-275

বামে চুমাচুমি

25/06/12

69.

ইন্দ্র পুদি চাকমা

65

363

B-164

নতুন পাড়া

25/06/12

 

70.

সত্যেন্দ্র লাল দেওয়ান

ভৈরব চন্দ্র দেওয়ান

83

364

B-113

বামে চুমাচুমি

25/06/12

71.

দীনমনি চাকমা

ভানুধন চাকমা

65

367

B-81

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

72.

লক্ষী লতা চাকমা

ম্বামী ভরত চন্দ্র চাকমা

75

320

B-138

শুকনাছড়ি

25/06/12

73.

পত্যা মনি চাকমা

মেরাশ চাকমা

64

379

B-71

বহেরাছড়ি

25/06/12

74.

অমরা পুদি চাকমা

ম্বামী মৃত মঙ্গলেশ্বর চাকমা

65

376

B-540

কাংড়াছড়ি

25/06/12

75.

জ্ঞানেন্দ্র চাকমা

ইশান চন্দ্র চাকমা

65

377

B-276

বামে চুমাচুমি

25/06/12

76.

প্রিয়তম চাকমা

আদি চন্দ্র চাকমা

68

368

B-74

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

77.

কদম্বলতা চাকমা

ম্বামী

72

375

B-87

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

78.

জলমালা চাকমা

ম্বামী মরতোয়া চাকমা

65

380

B-84

বহেরাছড়ি

25/06/12

79.

দেবরায় চাকমা

নীল মনি চাকমা

65

381

B-183

ধামাই পাড়া

25/06/12

80.

বালিকা চাকমা

ম্বামী নবলক্ষ চাকমা

80

382

B-337

ধামাই পাড়া

25/06/12

81.

তেজেন্দ্র চাকমা

কৃপাধন চাকা

88

383

B-703

কাংড়াছড়ি

25/06/12

82.

মেনকা চাকমা

ম্বামী নলেন চাকমা

66

384

B-537

কাংড়াছড়ি

25/06/12

83.

চিবা চোগা চাকমা

বাত্যা রাম চাকমা

82

385

B-105

হেডম্যান পাড়া

25/06/12

84.

কুম্ভলতা চাকমা

ম্বামী নাগর চান চাকমা

72

386

B-121

হেডম্যান পাড়া

25/06/12

85.

রম্বা পুদি চাকমা

ম্বামী রাজেস্বর চাকমা

75

396

B-282

বামে চুমাচুমি

25/06/12

86.

হিমাংশু চাকমা

মদন মনি চাকমা

65

387

B-80

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

87.

হেম প্রভা চাকমা

ম্বামী দিনরাম চাকমা

67

388

B-78

ঢেবাছড়ি

25/06/12

88.

নির্মলা চাকমা

ম্বামী গয়াসুর চাকমা

66

378

B-302

চুমাচুমি

25/06/12

89.

চন্দ্র কুমার চাকমা

চিত্রসেন চাকমা

65

389

B-136

শুকনাছড়ি

25/06/12

90.

পুলিন্দ্র চাকমা

গুনমনি চাকমা

74

391

B-340

চকপতিঘাট

25/06/12

91.

নতুন লতা চাকমা

ম্বামী মুনিন্দ্র চাকমা

66

377

B-539

কাংড়াছড়ি

25/06/12

92.

বিনোদ বালা চাকমা

ম্বামী ললিত মোহন চাকমা

74

392

B-533

চকপতিঘাট

25/06/12

93.

পেত্তুয়া চাকমা

ম্বামী জ্ঞান মুনি চাকমা

65

394

B-291

বামে চুমাচুমি

25/06/12

94.

কিনা মোহন চাকমা

তক্কা চাকমা

72

395

B-287

বামে চুমাচুমি

25/06/12

95.

জ্ঞানেন্দ্র লাল চাকমা

মৃত রাম হরি চাকমা

65

406

B-769

শুকনাছড়ি

25/06/12

96.

দেবরাজ চাকমা

লক্ষী মোহন চাকমা

72

405

B-83

ঢেবাছড়ি

25/06/12

97.

ননাপ্পু চাকমা

ম্বামী দড়ি চাকমা

65

459

B-66

বহেরাছড়ি

25/06/12

98.

সামেত্রী চাকমা

ম্বামী রয়মনি চাকমা

87

407

B-129

শুকনাছড়ি

25/06/12

99.

সোনাধন চাকমা

কিনা মোহন চাকমা

70

460

B-64

বহেরাছড়ি

25/06/12

100.

সরলতা চাকমা

নিবারন চাকমা

65

461

B-147

বহেরাছড়ি

25/06/12

101.

সুকুমার চাকমা

ভূবন চন্দ্র চাকমা

83

462

B-191

ধামাই পাড়া

25/06/12

102.

ধর্মরাজ চাকমা

নীল মনি চাকমা

82

463

B-193

নতুন পাড়া

25/06/12

103.

চিত্রঙ্গলতা চাকমা

ম্বামী মৃত নরম্যা চাকমা

87

464

B-351

নতুন পাড়া

25/06/12

104.

আনন্দ রঞ্জন চাকমা

খগেন্দ্র চাকমা

67

465

B-63

চিত্তিমাছড়া

25/06/12

105.

সাম্পাহং চাকমা

রবি চন্দ্র চাকমা

76

466

B-541

কাংরাছড়ি

25/06/12

106.

নয়নবী চাকমা

চন্দ্র মোহন চাকমা

72

467

B-535

কাংরাছড়ি

25/06/12

107.

শামিত্মময় চাকমা

সুর্য মনি চাকমা

69

468

B-101

হেডম্যান পাড়া

25/06/12

108.

বিরাজ মোহন চাকমা

তুথ্যা চাকমা

82

469

B-109

হাল্যারাম পাড়া

25/06/12

109.

লক্ষী মতি চাকমা

ম্বামী সতীশ চাকমা

82

470

B-114

কতরখাইয়া

25/06/12

110.

নরোত্তম চাকমা

আদি চন্দ্র চাকমা

87

471

B-86

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

111.

অক্ষয় মনি চাকমা

বদরী চাকমা

80

472

B-90

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

112.

কালা মিলা চাকমা

ম্বামী বিনন্দ মোহন চাকমা

74

473

B-92

ঢেবাছড়ি

25/06/12

113.

কেশব লাল চাকমা

মৃত অভিজিৎ চাকমা

70

474

B-767

শুকনাছড়ি

25/06/12

114.

রাঙা চান চাকমা

আরেজ ধন চাকমা

75

475

B-132

শুকনাছড়ি

25/06/12

115.

দেবলতা চাকমা

ম্বামী কালা চান চাকমা

66

476

B-140

শুকনাছড়ি

25/06/12

116.

তেজেন্দ্র লাল চাকমা

সুদন্যা চাকমা

81

477

B-350

চকপতিঘাট

25/06/12

117.

কালা চান চাকমা

সুর্য চন্দ্র চাকমা

77

478

B-344

চকপতিঘাট

25/06/12

118.

তুলসী মালা চাকমা

ম্বামী সুরেন্দ্র চাকমা

73

479

B-343

চকপতিঘাট

25/06/12

119.

অমলেন্দু চাকমা

সুদন্যা চাকমা

66

480

B-294

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

120.

লাল মোহন চাকমা

শশী কুমার চাকমা

65

481

B-295

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

121.

বিনোদ বিহারী চাকমা

মদন চাকমা

70

483

B-280

বামে চুমাচুমি

25/06/12

122.

বিনোদ লতা চাকমা

ম্বামী ফুলেশ্বর চাকমা

70

484

B-286

বামে চুমাচুমি

25/06/12

123.

কাঞ্চন মালা চাকমা

ম্বামী চন্দ্রধন চাকমা

73

554

B-142

বহেরাছড়ি

25/06/12

124.

বলরাম চাকমা

রমনী কামত্ম চাকমা

65

555

B-195

পানছড়ি

25/06/12

125.

আশালতা চাকমা

ম্বামী মহেন্দ্র চাকমা

75

556

B-166

ধামাইপাড়া

25/06/12

126.

দয়া মালা চাকমা

ম্বামী অশ্বিনী চাকমা

70

557

B-361

পানছড়ি

25/06/12

127.

বাত্যা চাকমা

নইক্যা চাকমা

87

558

B-545

কাংড়াছড়ি

25/06/12

128.

সন্ধ্যা রানী চাকমা

ম্বামী আনন্দ হৃদয় চাকমা

67

559

B-269

হাজাছড়া

25/06/12

129.

চিত্র মোহন চাকমা

সুর্যদেব চাকমা

85

560

B-336

হেডম্যান পাড়া

25/06/12

130.

যোগেন্দ্র চাকমা

ইন্দ্রসেন চাকমা

67

561

B-103

হেডম্যান পাড়া

25/06/12

131.

সুরেন্দ্র চাকমা

ইন্দ্রসেন চাকমা

86

562

B-111

কতরখাইয়া

25/06/12

132.

নিরঞ্জন চাকমা

চিত্রসেন চাকমা

68

563

B-124

শুকনাছড়ি

25/06/12

133.

রুহিনী রঞ্জন চাকমা

ম্বামী বাক্কা রাম চাকমা

77

564

B-96

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

134.

নিরঞ্জন চাকমা

আনন্দ চাকমা

77

565

B-75

ঢেবাছড়ি

25/06/12

135.

দয়া মোহন চাকমা

কৃষ্ট মোহন চাকমা

75

566

B-603

চকপতিঘাট

25/06/12

136.

লাল মোহন চাকমা

কর্মাশিং চাকমা

77

568

B-293

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

137.

পারুলা চাকমা

ম্বামী জাপানী রঞ্জন চাকমা

65

569

B-289

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

138.

জ্ঞান রতন চাকমা

হিমাংশু চাকমা

65

570

B-273

বামে চুমাচুমি

25/06/12

139.

লক্ষীলতা চাকমা

ম্বামী সুদন্যা মনি চাকমা

70

613

B-72

বহেরাছড়ি

25/06/12

140.

হিরন মালা চাকমা

ম্বামী সুদর্শন চাকমা

65

614

B-163

ছোট পানছড়ি

25/06/12

141.

জয় চন্দ্র চাকমা

নীল মনি চাকমা

85

615

B-184

নতুন পাড়া

25/06/12

142.

জানকী চাকমা

ম্বামী শশাংক চাকমা

71

616

B-544

কাংড়াছড়ি

25/06/12

143.

আনন্দ লতা চাকমা

ম্বামী নতুন মনি চাকমা

75

617

B-120

হেডম্যান পাড়া

25/06/12

144.

নগেন্দ্র চাকমা

ইন্দ্র মনি চাকমা

78

618

B-93

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

145.

কালা চান চাকমা

চান মনি চাকমা

65

619

B-133

শুকনাছড়ি

25/06/12

146.

রাবন চন্দ্র চাকমা

বগা চাকমা

68

620

B-345

শুকনাছড়ি

25/06/12

147.

গয়াসুর চাকমা

সাধন মালা চাকমা

65

621

B-301

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

148.

কালী রতন চাকমা

মৃত গয়াসুর চাকমা

72

622

B-281

বামে চুমাচুমি

25/06/12

149.

বিশ্ব মনি চাকমা

বিসু চাকমা

67

644

B-192

বামে বনযোগীছড়া

25/06/12

150.

মহেন্দ্র লাল চাকমা

ইন্দ্রজয় চাকমা

72

645

B-117

কতরখাইয়া

25/06/12

151.

রোহনী চাকমা

চেংতারা চাকমা

65

657

B-145

বালিশ পাড়া

25/06/12

152.

হৃদয় চাকমা

রজনী চাকমা

70

658

B-189

বামে পানছড়ি

25/06/12

153.

কিনাধন চাকমা

কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা

85

659

B-102

কতরখাইয়া

25/06/12

154.

বাদিমিলা চাকমা

ম্বামী হচুয়া চাকমা

76

660

B-89

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

155.

শ্যাম মুখী চাকমা

ম্বামী আনন্দ কুমার চাকমা

86

661

B-88

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

156.

বিলেশ কুমার চাকমা

ইন্দ্রজিৎ চাকমা

67

662

B-290

চুমাচুমি

25/06/12

157.

কানন বালা চাকমা

ম্বামী জমাধন চাকমা

70

694

B-143

বহেরাছড়ি

25/06/12

158.

সুরেশ কুমার চাকমা

মৃত ভদ্রসেন চাকমা

66

695

B-736

বালিশ পাড়া

25/06/12

159.

কৃতকর্মা চাকমা

রাম চন্দ্র চাকমা

84

696

B-186

ধামাইছড়া

25/06/12

160.

মায়াদেবী চাকমা

ম্বামী রঙ্গ লাল চাকমা

75

697

B-170

ধামাইছড়া

25/06/12

161.

সুর্যরেখা চাকমা

ম্বামী হিমাংশু চাকমা

72

698

B-165

ধামাইছড়া

25/06/12

162.

রঞ্জন চাকমা

মৃ অক্ষয় মনি চাকমা

72

699

B-807

ধামাইছড়া

25/06/12

163.

ধনি চরন চাকমা

মৃত কান্দ্র চাকমা

82

700

B-196

ধামাইছড়া

25/06/12

164.

শৈলেন্দু বালা চাকমা

ম্বামী কামিনী মোহন চাকমা

65

701

B-104

ধামাই পাড়া

25/06/12

165.

আঙ্গুর বালা চাকমা

ম্বামী দামপড়া চাকমা

80

702

B-115

হাল্যারাম ছড়া

25/06/12

166.

শিবু লাল চাকমা

ইন্দ্র মোহন চাকমা

72

703

B-98

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

167.

বিনন্দ মোহন চাকমা

ছক্কা চাকমা

83

704

B-91

ঢেবাছড়া

25/06/12

168.

সুরভী চাকমা

ম্বামীরোহিনী চাকমা

72

705

B-77

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

169.

ভরত চন্দ্র চাকমা

অক্ষয় চাকমা

77

706

B-127

শুকনাছড়ি

25/06/12

170.

প্রশামত্ম দেওয়ান

কৃষ্ণ রতন দেওয়ান

72

707

B-348

চকপতিঘাট

25/06/12

171.

শামিত্মময় চাকমা

মায়াধন চাকমা

74

708

B-299

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

172.

জগত মোহন চাকমা

কালেন্দ্র চাকমা

72

709

B-341

চকপতিঘাট

25/06/12

173.

নীল রতন চাকমা

হিনন্দ মোহন চাকমা

70

710

B-789

বামে চুমাচুমি

25/06/12

174.

রামেশ্বর চাকমা

ধনুদ্ধর চাকমা

78

711

B-271

বামে চুমাচুমি

25/06/12

175.

চন্দ্র শেখর চাকমা

খগেন্দ্র লাল চাকমা

76

726

B-175

চিত্তিমাছড়া

25/06/12

176.

শৈলেশ্বর চাকমা

পৃথিরাজ চাকমা

65

727

B-188

নতুন পাড়া

25/06/12

177.

মরত্তো চাকমা

বিজু মোহন চাকমা

65

758

B-146

বালিশ পাড়া

25/06/12

178.

দেবেন্দ্র চাকমা

ইন্দ্র মোহন চাকমা

70

759

B-179

ধামাই পাড়া

25/06/12

179.

কৃপাচার্য চাকমা

রাম চন্দ্র চাকমা

92

760

B-178

ধামাই পাড়া

25/06/12

180.

বৈকুন্ঠ বিহারী চাকমা

কৃপা চার্য চাকমা

65

761

B-197

ধামাই পাড়া

25/06/12

181.

পেঙ্গলা চাকমা

নগেন্দ্র চাকমা

70

762

B-169

ধামাই পাড়া

25/06/12

182.

মাল্যবান চাকমা

ধন চাকমা

67

763

B-538

কাংড়াছড়ি

25/06/12

183.

চক্রধন চাকমা

গুনধর চাকমা

65

764

B-543

কাংড়াছড়ি

25/06/12

184.

সুরেন্দ্র লাল চাকমা

কিনামনি চাকমা

75

765

B-141

কতরখাইয়া

25/06/12

185.

দয়ামুখী চাকমা

ম্বামী লাল মোহন চাকমা

72

766

B-100

কতরখাইয়া

25/06/12

186.

দয়ামুখী চাকমা

ম্বামী নরত্তোম চাকমা

82

767

B-84

চেয়ারম্যান পাড়া

25/06/12

187.

সুনীতি বালা চাকমা

ম্বামী নিরঞ্জন চাকমা

72

768

B-94

ঢেবাছড়ি

25/06/12

188.

কেশব চন্দ্র চাকমা

নলিনী চাকমা

68

769

B-128

শুকনাছড়ি

25/06/12

189.

স্বর্ণলতা চাকমা

ম্বামী পতাশ চাকমা

71

770

B-298

চুমাচুমি

25/06/12

190.

মালেনী চাকমা

ম্বামী ব্রজ লাল চাকমা

73

771

B-278

বামে চুমাচুমি

25/06/12

191.

কৃষ্ণ মোহন চাকমা

মৃত অমলেন্দ্র চাকমা

75

811

B-173

বালিশ পাড়া

25/06/12

192.

চন্ডী লাল চাকমা

খগেন্দ্র লাল চাকমা

67

812

B-181

ধামাই পাড়া

25/06/12

193.

জ্ঞান রঞ্জন চাকমা

অনুপম চাকমা

80

813

B-180

ধামাই পাড়া

25/06/12

194.

মন মোহনী চাকমা

ম্বামী সুকুমার চাকমা

82

814

B-168

ধামাই পাড়া

25/06/12

195.

অনিল বরন চাকমা

চিত্ত রঞ্জন চাকমা

65

815

B-69

ধামাই পাড়া

25/06/12

196.

দয়া মোহন চাকমা

মৃত খগেন্দ্র চাকমা

72

816

B-176

বড়ইতলী

25/06/12

197.

কৃপাধন চাকমা

নিলকধন চাকমা

70

817

B-139

হাল্যারাম পাড়া

25/06/12

198.

ফুলেশ্বর চাকমা

ম্বামী কুজু চাকমা

67

818

B-108

কতরখাইয়া

25/06/12

199.

চন্দ্রকেতু চাকমা

ম্বামী বাত্যা চাকমা

66

819

B-534

বনযোগীছড়া

25/06/12

200.

কুন্দ লাল চাকমা

সুরেন্দ্র লাল চাকমা

68

821

B-135

শুকনাছড়ি

25/06/12

201.

বীর চন্দ্র চাকমা

মৃত নমো চাকমা

65

822

B-285

বামে চুমাচুমি

25/06/12

202.

তরনী মোহন চাকমা

নগেন্দ্র লাল চাকমা

76

236

B-819

চকপতিঘাট

25/06/12

203.

জিতেন্দ্র লাল চাকমাঙ

সুদন্যা চাকমা অশ্বিনী চাকমা

65

202

B-818

চকপতিঘাট

25/06/12

204.

করুনা লতা চাকমা

ম্বামী

77

234

B-817

চকপতিঘাট

25/06/12

205.

লক্ষী রঞ্জন চাকমা

চন্দ কুমার চাকমা

65

216(2)

B-834

ধামাই পাড়া

25/06/12

206.

মায়া দেবী চাকমা

ম্বামী পুষ্পরথ চাকমা

73

215

B-832

চকপতিঘাট

25/06/12

207.

ইন্দ্রমালা চাকমা

ম্বামী দেব মোহন চাকমা

69

178

B-110

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

208.

ইন্দ্রমুখী চাকমা

ম্বামী

65

189

B-528

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

209.

পদ্মমুখী চাকমা

 

65

207

B-600

ধামাই পাড়া

25/06/12

210.

জ্ঞান বিকাশ চাকমা

মৃত নবীন চন্দ্র চাকমা

66

211

B-831

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

211.

মনিকা দেবী চাকমা

 

65

212

B-637

ধামাই পাড়া

25/06/12

212.

শামিত্ম রানী চাকমা

 

65

238(2)

B-480

চকপতিঘাট

25/06/12

213.

ধনলতা চাকমা

 

71

239(2)

B-626

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

214.

করুনা মোহন চাকমা

মৃত শশী কুমার চাকমা

67

393(2)

B-830

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

215.

রমেন্দ্র লাল চাকমা

মৃত সুদন্যা চাকমা

73

245(2)

B-833

ডানে চুমাচুমি

25/06/12

216.

শ্যামরায় চাকমা

সুকুমার চাকমা

63

231(2)

B-843

ধামাই পাড়া

25/06/12

217.

অশ্বিনী কুমার চাকমা

কামিনী চাকমা

72

222(3)

B-844

ধামাই পাড়া

25/06/12

218.

আনন্দ কুমার চাকমা

সমমন চাকমা

70

229(3)

B-845

ধামাই পাড়া

25/06/12